Des de 1981 ha treballat com arquitecte independent amb oficina pròpia i encàrrecs particulars, de l'administració, amb ocasionals col·laboracions amb altres despatxos i equips d'arquitectes.

- Té experiència en projectes complets d'edificació tant d'obra nova i de rehabilitació de diverses tipologias i usos.

- Direcció d'obres i projectes executius.

- Redacció de plans urbanístics i estudis de detall.

- Reformes i interiorismes, rehabilitació de façanes, canvis d'ús i projectes d'activitats.Despacho